Ülkemizde ve dünyada üretimi her geçen yıl artmakta olan nar, ülkemizde ılıman sıcak iklim bölgelerinde yetiştirilmektedir. Nar yetiştiriciliği Türkiye’de Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilebilir. Tabi mikroklimaya sahip olan diğer bölgelerde de yetiştirilebilir.

EKOLOJİK İSTEKLERİ

Nar, kuru ve sıcak hava koşullarında yetişebilmektedir. Nemli ve serin topraklarda da yetiştirildiğini görebilmekteyiz. Tuzluluğa orta derece de dayanıklı olan nar asitli topraklarda da yetişebilir.
Çiçeklerini geç açan nar, ilkbahar geç donlarından etkilenmez.-10 dereceye kadar dayanabilen ürünlerin bazı koşullarda -20 dereceye kadar dayanabildiği gözlenmiştir. Yeterli sıcaklığı alamayan nar üretiminden verim alınamamaktadır.
Yağış miktarı 500mm olan böylelerde rahat yetiştirilir. Yağışların ilkbahar ve sonbahar aylarında toprağa düşüyor olması gerekir. Ancak yağışın yetersiz olduğu vakitlerde nar kesinlikle sulanmalıdır. Şubat ayından Ekim ayına kadar toprağın nemli olması gerekir. Sulama, meyvelerde çatlama oluşumunu engellemek için hasattan 10-15 gün önce bırakılmalıdır.
Gübreleme, toprak ve yaprak analizinden sonra ihtiyaç duyulan bitki besin elementleri takviye olarak toprağa veya bitkiye verilmelidir. Gübrenin cinsi, miktarı, verilme zamanı ve şekli iyi tespit edilmeli uygun koşullarda verilmelidir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri iyileştirmek adına organik gübre bünyeden eksik edilmemelidir.
Şekil budaması, verim budaması ve gençleştirme budaması kontrollü bir şekilde uygun vakitte yapılmalıdır.

TESİS KURULUMU

Tesis için narın ekolojik istekleri göz artı edilmemelidir. Uygun toprak koşullarına ve sulama imkânlarına sahip olan bölge, yetiştirilme alanı olarak seçilmelidir. Hangi amaç için üretilmek isteniliyorsa çeşit onun için seçilmelidir. Seçilen çeşit ilkbahar veya sonbaharda dikilmelidir. Toprakta 40-50cm derinlikler açıldıktan sonra fidanlar aralıklı şekilde dikilmelidir. Toprağın etrafı çanak şekline getirilip can suyu verilmelidir.