Tür seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

Üretilecek tür için iklim koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
İlkbahar ve Sonbahar donlarına karşı dayanıklılığına, ortamın sıcaklığına, adaptasyon sürecine bakılmalıdır. Bölgeye düşen yıllık yağış miktarına ve türün bu yağış miktarının kendisi için yeterli olup olmamasına dikkat edilmelidir.
Var olan nemin tür için yeterliliğine ve nemin hastalık oluşturup oluşturmayacağına bakılmalıdır.
Yetiştirilecek ağaç için yeterli ışığın var olup olmayacağına dikkat edilmelidir.
Arazinin düzlüğü, eğimli olması gibi sonuçlar değerlendirilmeli buna göre en uygun hamle ve işlemler yapılmalıdır.
Toprak istekleri de en önemli etmenlerdir. Yetiştirilecek olan meyve için toprak tipinin uygunluğu test edilmelidir. Toprak derinliği hesaplanmalıdır. Toprağın taban suyu seviyesi, tuzluluk, kireç oranı ve Ph gibi değerleri ölçülmelidir.

Tozlayıcı miktarı meyvenin verimi için önem arz eder. Seçilecek tür için tozlanma meyve verme adına i önem arz eder. Bu sebeple meyvelerin ihtiyacı kadar tozlayıcılar tespit edilmeli ve tesise dikilmelidir. Tozlayıcılar meyvelerin ticari kazancı için meyveler ile aynı zamanda dikilmeli ve çiçek açmalıdır.

İyi bir verim elde etmek için sağlıklı fidanlar seçilmelidir.
Test edip onaylanmış sertifikalı fidanlar tercih edilmelidir.
Kök gelişimini iyi bir şekilde tamamlayan fidanlar seçilmeli, köklerde hastalık ve zararlıların olmadığının tespiti yapılmalıdır. Kökleri açıkta kalan fidanlar alınmamalıdır.
Fidan alınırken dikkat edilmesi gereken bir konu da aşıdır. Fidanların aşılı yerleri incelenip, aşı olduğundan emin olunmalıdır.
Belki de en önemli konulardan biri olan hastalık ve zararlılardan muhafaza edilmiş fidanlar seçilmelidir. Fidanların kökünde, gövdesinde, yapraklarında mücadele edilecek hastalıklar ve zararlılar olmamalıdır.

Alacağınız fidanlar dışarıda çok bekletilmeden dikilmelidir. Bekletilmesi gereken fidanlar için ise kökler toprak ile temas edecek şekilde muhafaza edilmeli ve sulanmalıdır.


Fidanlar uygun iklimlerde koşullarında tesise taşınmalı ve köklerin kurumaması, zarar görmemesi için ambalajlarda bekletilmelidir. Rüzgâra karşı bırakılmamalıdır.