DİKİM ÖNCESİ YAPILACAK FAALİYETLER

Tesisin kurulacağı alanda iyi bir toprak işleme faaliyeti gerçekleştirilmelidir. Ortamda gerek görülürse drenaj, ıslah çalışmaları yapılmalıdır. Fidanlar zamanında önce sökülüp çok bekletilmemelidir. Fidanlarda ihtiyaç halinde kök ve gövde budaması yapılmalıdır. Koşullara uygun dikim zamanı seçilmelidir.
Yapılacak dikim yöntemi seçilmeli ve bunun için ihtiyaç duyulan ekipmanlar hazır edilmelidir.
Kökler için uygun derinlikler oluşturulmalıdır.
Toprak ve bitki için gerekli olan besin elementleri saptanmalıdır. Toprak, organik gübre ile zenginleştirilmelidir.
Tesisin kurulacağı alan hesaplanıp, dikim sıklığı belirlendikten sonra ne kadar fidanın olması gerektiğine karar verilmeli, dikim planlaması önceden oluşturulmalıdır.